Podmienky

| ako nakupovať | obchodné podmienky | reklamačné podmienky | copyright


Prevádzkovateľ eshopu karki.sk

KARKI spol. s r.o., Kvetnica 138/2, 058 01 POPRAD

Kontaktné údaje:
Email: info@karki.sk
Tel.: +421 52 4680 053
Fax: +421 52 7733 394

Prevádzkové hodiny:
Pondelok – Piatok: 8:00 – 16:00 hod.

Sídlo firmy:
KARKI spol. s r.o.
Kvetnica 138/2
058 01 POPRAD
IČO: 31658768
DIČ: 2020513319
IČ DPH: SK2020513319
Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 652/P

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk


Ako nakupovať

Ako nakupovať na stránkach www.karki.sk

1) VÝBER TOVARU DO KOŠÍKA
Nakupovanie v našom eshope je jednoduché a ľahké. Ak si neviete poradiť, kontaktujte nás.
Na čo si treba dať pozor pri nákupe:
- tovar, množstvo tovaru v balení – merná jednotka (predaj tapety na stenu v rolkách, nie na m2)
- použitie tovaru, odporúčania od výrobcu (samolepiace fólie sa lepia na nesavé povrchy)
- postup práce pri využívaní výrobku (návod na tapetovanie, náradie na tapetovanie, ošetrovanie tovaru).

2) REGISTRÁCIA
Zaregistrujte sa v našom eshope.
Pri vyplnení formulára nezabudnite vyplniť hrubo označené políčka, ktoré sú dôležité pre expedíciu tovaru (najmä číslo telefónu na ktorom Vás môžeme zastihnúť). Čím viac údajov vyplníte, tým bude pre Vás nákup v eshope jednoduchší a rýchlejší.

3) NÁKUP A KOMUNIKÁCIA
Nebojte sa tohto kroku, sme tu len pre Vás. Po uzatvorení košíka a odoslaní sa Vaša objednávka dostáva do centrály eshopu info@karki.sk. Až do odoslania sa dá stále s objednávkou pracovať, zmeniť a prípadne zrušiť.
Počas celej doby Vás budeme pravidelne informovať o stave vybavenia Vašej objednávky. Preto je dôležité uviesť správny kontakt na Vás (email a telefón) aby bola komunikácia rýchla.

4) DEŇ EXPEDÍCIE TOVARU
Tovar je vyskladnený a Vašu objednávku (balík) preberá kuriér (preprava GLS).
Pošleme Vám informáciu o vyexpedovaní tovaru s presnou sumou expedície.
Podľa zvolenej platby pri objednávaní nasleduje platba.
Ak ste si vybrali možnosť platenia na dobierku, peniaze vyplatíte priamo kuriérovi. Kuriér Vás bude telefonicky kontaktovať a oznámi Vám kedy príde.

Platobné podmienky
- umožňujú platbu v hotovosti alebo platobnou kartou.
- kuriér preverí totožnosť pri prebratí balíka na základe predloženého dokladu.

5) RIEŠENIE REKLAMÁCIE
Pri dodávke vznikli reklamácie na tovar, ktorý ste si objednali? Na našom eshope Karki je možné tieto problémy jednoducho vyriešiť (viď reklamačné podmienky).
Odporúčanie: Pred aplikovaním výrobku na podklad si skontrolujte jeho neporušenosť. Napr.: tapety na stenu si vizuálne (voľným okom) pozrite ešte pred aplikáciou (skontrolujte si farebné odchýlky jednotlivých rolí) a podrobne si preštudujte návod, ktorý dostanete ku každému výrobku.

Obchodné podmienky 

Všeobecné ustanovenia
Zmluvné strany
1) Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu (ďalej len eshop) – firma Karki spol. s r.o.
2) Kupujúci môže byť každá fyzická alebo právnická osoba za predpokladu, že sa bude riadiť týmito Obchodnými podmienkami.
3) Tovar - pod týmto pojmom sa rozumie každý druhy tovaru, ktorý je zaevidovaný na stránke eshopu a je určený na predaj.

Vymedzenie pojmov
1) Všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, teda ak sa jedná o Kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2) Kupujúci má právo vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Informácie o tovare
Záručné podmienky
1) Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je na konkrétnom tovare uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom.
2) Zaslanú faktúru si starostlivo uschovajte.
3) Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.
4) V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodnej faktúry a reklamačného protokolu. V prípade výmeny tovaru za nový začína plynúť záručná doba na nový tovar nanovo od jeho prevzatia.
5) Záruka zaniká poškodením tovaru neodborným používaním alebo iným neštandardným zaobchádzaním.

Dodacia lehota
Informácie o dodacej lehote daného výrobku sa nachádzajú pri jeho obrázku v položke Dostupnosť pod jeho cenou a znamená: kedy je/bude tovar na sklade.
2) Skladom:
Tovar je u nás na sklade. Tovar bude odoslaný štandardne do 24 hodín od prevzatia objednávky v pracovné dni. Náš zákaznícky servis vám odošle email s informáciou o vyexpedovaní tovaru.
3) 7 - 30 dní (na objednávku)
Tovar je na objednávku. Náš zakaznícky servis preverí jeho dostupnosť v centrálnom sklade a štandardne do 24 hodín od prevzatia objednávky v pracovné dni vám odošle email kde vám potvrdí termín dodania a ostatné informácie.

Cena tovaru
Všetky ceny na stránke www.karki.sk sú zmluvné, konečné a sú uvádzané s DPH.

Cena tovaru je pevne stanovená na každej skladovej položke a kupujúci ju nemôže žiadnym spôsobom upravovať alebo meniť.
Predávajúci si vyhradzuje právo možnosti upraviť (zvýšiť/znížiť) cenu tovaru. Platnosť cien tovaru je deň zverejnenia na stránke eshopu.
Ak kupujúci s cenou tovaru nesúhlasí, môže od zmluvy odstúpiť.

Informácie o procese objednávania
Objednávka tovaru
1) Kupujúci, ktorý si vyberie tovar z nášho eshopu uzavrie košík a pošle elektronickú správu, týmto krokom potvrdí objednávku tovaru.
2) Predávajúci je povinný potvrdiť emailom kupujúcemu registráciu objednávky v systéme eshopu. Ak nastanú nezrovnalosti, predávajúci upozorní kupujúceho a prípadne podá bližšie informácie alebo ponúkne náhradu.
3) Naši pracovníci sú pripravení zodpovedať na Vaše otázky na našich kontaktných mailových, resp. telefónnych číslach. Na našich stránkach nájdete tipy a poradenstvo k použitiu našich dekoratívnych materiálov. Máme pracovníkov a spolupracovníkov odborne vyškolených pre realizáciu kompletných finálnych úprav Vašich stien , čiže môžeme Vami objednané produkty dodať aj s realizáciou, na základe zmluvy o dielo.

Odporúčanie: Pri objednávke tovaru si podrobne preštudujte návod ako sa v praxi konkrétny tovar používa (tapety na steny, samolepiace fólie na dvere), aké sú pracovné postupy (napr. tapetovanie, príprava podkladu).

Zrušenie objednávky
1) Zrušenie zo strany kupujúceho
Ak si prajete zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená, čo najskôr nás prosím kontaktujte na info@karki.sk a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze Vám vrátime najneskôr do 15 dní prevodom na účet, ktorý nám pošlete do emailu.
Ak už bola objednávka vybavená, kupujúci môže vrátiť naspäť tovar bez udania dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. . Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.
2) Zrušenie zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť v týchto prípadoch:
- tovar označí výrobca, že sa už nevyrába a z tohto dôvodu ho nie je možné dodať,
- výrobca výrazným spôsobom zmenil cenu tovaru.
V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka vrátená späť. Kupujúci bude o tomto kroku informovaný telefonicky alebo e-mailom a peniaze mu budú vrátené najneskôr do 15 dní prevodom na účet, ktorý nám pošlete do emailu, pokiaľ sa spolu nedohodneme inak.

Dodacie podmienky
Expedičný poplatok
Expedičný poplatok určuje predávajúci a v tejto sume je zahrnuté balné a prepravné v celkovej výške. Pri preprave nad 40 € je doprava zdarma.
Pre dodanie tovaru na Slovensko
hodnota objednaného tovaru s DPH/ € cena expedície
do 40 €:  4 €,  nad 40 €: zdarma

Pre dodanie tovaru do Českej Republiky
hodnota objednaného tovaru s DPH/ € cena expedície
do 50 € 5 € , nad 50 € zdarma

Platobné podmienky
Predávajúci akceptuje 3 spôsoby platenia, ktoré si zmluvné strany záväzne dohodli pri potvrdení objednávky:
1) Platba Predfaktúrou
na váš e-mail bude doručená predfaktúra za objednaný tovar, ktorý bude expedovaný po jej zaplatení. Ak zákazník neuhradí predfaktúru do 14 dní, objednávka je považovaná za neplatnú a zároveň zaniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Karki spol. s r.o..
2) Platba Dobierkou
kupujúci zaplatí celu sumu tovaru pri preberaní balíka kuriérovi prepravnej spoločnosti, ktorá mu balík doručí.
Kuriér preverí totožnosť kupujúceho na základe predloženého dokladu.
3) Online - platbou cez internet formou Tatrapay, prípadne Cardpay.

Záručný list
Ku každej zásielke bude priložená faktúra, ktorá nahrádza záručný list.

Dodacie podmienky
1) Dodacia lehota objednaného tovaru od zaevidovania objednávky po jeho prevzatie kupujúcim je stanovená podľa druhu tovaru, ktorý si kupujúci vybral v našom eshope :
tovar na sklade - od dátumu potvrdenia objednávky do 48 hod (v pracovných dňoch).
tovar na objednávku - od dátumu potvrdenia objednávky 7-30 dní. Ponuka nášho internetového obchodu je veľmi širká, preto Vám dodaciu dobu potvrdíme písomne na Váš email.

2) Spôsoby dodania tovaru
Tovar, ktorý ste si na našom eshope objednali, Vám doručí kuriér do 24 hod. od odoslania zásielky v internetovom obchode ako balík na miesto dodania, tak ako ste ho uviedli v objednávke. V deň dodania zásielky sa kuriér s kupujúcim telefonicky skontaktuje a dohodne podrobnosti prevzatia zásielky.

Stornovanie objednávky
Objednávku možno stornovať do 24 hodín od objednania, a to prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť vaše meno, email a číslo objednávky.

Penalizácie
Neprebratá zásielka - tovar na objednávku
V prípade že, odoslanú zásielku si kupujúci nevyzdvihne, bude predávajúci požadovať úhradu nákladov spojených so zasielaním objednávky a manipulačný poplatok v celkovej výške 10 €. V takomto prípade zašle predávajúci kupujúcemu doklad s údajmi potrebnými k úhrade vzniknutých nákladov.

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa
1) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou alebo právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje údaje v registračnom formulári:
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2) Tieto informácie sú nutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používame ich k realizácii a zaúčtovaniu Vašej platby za nakúpený tovar, na správnu distribúciu tovaru a pri komunikácií s Vami. Údaje môže kupujúci podľa aktuálneho stavu zmeniť po prihlásení do eshopu.

3) Vaše údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä banky ( v niektorých prípadoch poskytnutie Vášho mena), doručovateľské služby (adresa a telefón na dodanie) a anketné spoločnosti ako Heureka a pod. (poskytnutie Vášho emailu) pre zistenie Vašej spokojnosti s nákupom.
Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie Vašej konkrétnej objednávky.

4) Databázu údajov nepredávame, neprenajímame a ani inak neposkytujeme žiadnej tretej strane.

5) Využívaním internetového obchodu www.karki.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Predávajúcemu. Pravidlá zaobchádzania s týmito údajmi sú popísané v tomto dokumente.


Reklamačné podmienky 

Záručná doba
1) Pri dodávke tovaru dostáva kupujúci od predávajúceho daňový doklad (faktúra), ktorý slúži aj ako záručný list.
2) Na dodaný tovar je poskytnutá kupujúcemu záruka 24 mesiacov v zmysle ustanovenia § 620 ods. 5 Občianskeho zákonníka.
3) Záručná doba začína plynúť dňom prebratia zásielky kupujúceho.

Odstúpenie od zmluvy
1) Na základe ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon) má kupujúci - spotrebiteľ nárok na odstúpenie od zmluvy a to najneskôr do 7 pracovných dní od prevzatia zásielky, ak splní tieto podmienky:

2) kupujúci zabezpečí dodávku tovaru na vlastné náklady na adresu sídla eshopu
- tovar zasielajte späť nepoškodený bez známok používania či opotrebovania
- tovar zasielajte späť zabalený v pôvodnom obale a dodaný aj s príslušenstvom
Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť - napríklad fototapety na zakázku podľa vlastnej predlohy.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávka bola špeciálne upravovaná podľa priania kupujúceho.

3) Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 15 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Reklamačné podmienky
1) Reklamačné podmienky predávajúci stanovil v súlade s § 18 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

2) Právo zodpovednosti za škodu – reklamáciu si môže kupujúci uplatniť, ak tovar zakúpený u predávajúceho na našom eshope spĺňa 2 podmienky:
- zásielka musí byť úplne zaplatená
- tovar musí byť v záručnej dobe.

3) Ak sa nedostatky a závady vyskytnú už pri preberaní tovaru, kupujúci má právo takýto tovar neprebrať (poškodený obal na balíku, atypicky tvar balíka – pomliaždený atď.). Každý balík je označený originál páskou Karki, ktorá nesmie byť poškodená. V takomto prípade bude zásielka (balík) naspäť doručená predávajúcemu. V prípade, že Vám príde tovar poškodený, alebo neúplný ste povinný to bezodkladne oznámiť na našej centrále eshopu telefonicky alebo emailom. Predávajúci je povinný v čo najkratšom čase reklamáciu riešiť a odoslať tovar znovu na adresu kupujúceho.

4) Pri uplatnení reklamácie na tovar je kupujúci povinný:
- dopraviť zakúpený tovar na adresu predávajúceho, zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
- tovar musí byť čistý mechanicky nepoškodený a v originálnom balení
- tovar ako rolky tapiet musia byť vcelku (nerozstrihaný)
- ku každej reklamovanej rolke musí byť priložená etiketa od výrobcu
(dôležité je číslo tapety kód + farebnosť)
- reklamáciu nie je možné uplatniť na použitom výrobku (nalepenej tapete na stene)
Odporučenie: Pri aplikovaní výrobku na podklad: tapety na stenu si vizuálne (voľným okom) pozrieť ešte pred aplikáciou (skontrolovať farebné odchýlky jednotlivých roliek), podrobne preštudovať návod, ktorý dostáva kupujúci ku každému výrobku.

5) Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

6) O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. spolu s reklamovaným tovarom reklamačný protokol.

7) Kupujúci je povinný spolupracovať pri vybavení reklamácie a komunikovať s predávajúcim.

8) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho zaniká aj neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, mechanickým poškodením tovaru kupujúcim, resp. jeho používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu.
Nárok na uplatnenie záruky zaniká aj v prípade neoznámenia zjavných vád pri prevzatí tovaru.

Copyright 

Copyright © Karki spol. s r.o.. Všetky práva vyhradené!
Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti Karki spol. s r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďalšie informácie a náležitosti webu.
Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Karki spol. s r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.
Spoločnosť Karki spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.
Spoločnosť Karki spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy na externé weby a ich obsah.